Amsterdamse Vereniging tot Bevordering van de Bijenteelt.