Aziatische Hoornaar - Laatste Nieuws

 

23 April 2024 – Workshop Nest Opsporing

Op dinsdagavond 23 april werd in ons museum een workshop nestopsporing Aziatische hoornaar verzorgd voor imkers uit heel Noord-Holland. Van elke NBV-afdeling uit Noord-Holland waren twee leden uitgenodigd voor deze bijzondere workshop. Zo’n 25 Noordhollandse imkers, vanuit den Helder tot Baarn,  kwamen daarvoor naar ons bijenpark.

Sebastiaan Claus verzorgde een goede presentatie over selectieve vallen waarmee in het voorjaar jonge koninginnen gevangen kunnen worden. Het opsporen van de voorjaarsnestjes, die steeds vaker in nestkastjes en andere beschutte plekken worden aangetroffen. En het opsporen van de grote zomernesten met behulp van lokpotten.

Peter de Monyė van Vespawatch vertelde over de door hem ontworpen app waarmee Aziatische hoornaarnesten kunnen worden opgespoord. In het dagelijks leven is Peter IT’er en hij is daarnaast hobbyimker. Voor zijn eigen Haagse afdeling ontwikkelde hij een app die een heel goed hulpmiddel is bij het opsporen van hoornaarnesten. Inmiddels is deze app gratis beschikbaar voor elke imker.  www.vespawatch.nl

Sebastiaan Claus leerde ons daarna dat in Vlaanderen het afgelopen jaar 6500 nesten zijn geteld. In onze provincie Zeeland 175 en in de omgeving van Amsterdam drie.

Ons streven in voor de komende vijf jaar is om het aantal nesten in Noord-Holland zo beperkt mogelijk te houden. Als imkers goed samenwerken moet dat kunnen lukken. Daarmee houden wij de schade aan onze bijenvolken onder controle.

Vanaf half juni zullen de hoornaarnesten groter worden en gaan de werksters op zoek naar eiwit. Die vinden zij door vooral op jacht te gaan naar honingbijen. Vanaf augustus – september zijn de hoornaarnesten groot en zal de activiteit toenemen. De komende zomer is de kans aanwezig dat wij enkele hoornaars voor onze vliegplanken aan zullen treffen. Op zich zal de invloed daarvan op onze volken nog niet erg groot zijn. Maar, als wij het aantal nesten niet onder controle kunnen houden, zal het aantal hoornaars voor onze kasten toenemen. Bij zes hoornaars voor de vliegplank zal het volk nog slechts voor de helft kunnen functioneren. Bij twaalf hoornaars wordt het fataal.

De verwachting is dat de hoornaardruk pas na vijf jaar zal toenemen en onbeheersbaar zal worden. Op dat moment heeft opsporing van nesten minder zin en wordt het tijd om beschermende maatregelen rondom de bijenkasten te nemen. Op dat gebied zijn er goede ontwikkelingen aan de gang. Maar voorlopig is het belangrijk dat wij nesten opsporen en vernietigen voordat de jonge koninginnen in oktober uitvliegen. Elk nest kan tot 500 jonge koninginnen produceren, waarvan zo’n 10% de winter zal overleven. Om dat te voorkomen kunnen de imkers zelf veel invloed uitoefenen en als wij nog eens een heel strenge winter krijgen helpt dat ook wel even.

Ko Veltman.