Amsterdamse Vereniging tot Bevordering van de Bijenteelt.

Het Bijenmuseum: het middelpunt van het Nieuwe Bijenpark

In het Bijenmuseum wordt alles bewaard wat te maken heeft met de nu honderjarige geschiedenis van de Amsterdamse Vereniging van Bijenhouders. Imkerkorven en alle soorten gereedschap, foto’s en films, leerboeken over bijenteelt en ook een aantal ordners waarin alle verslagen van de bestuursvergaderingen worden bewaard. Het bijenmuseum is door de jaren heen niet alleen een ontmoetingsplek geweest voor imkers en tuiniers die er hun lessen geven, hun vergaderingen houden en feesten vieren, maar het museum heeft ook een educatieve functie. Schoolklassen en toekomstige imkers krijgen er les en ook worden er regelmatig over diverse onderwerpen lezingen gegeven of workshops georganiseerd.

Houtgesneden bijenkast: de leeuw van Simpson. In gebruik als spreek-gestoelte. Gemaakt naar aanleiding van teksten uit de bijbel in Richteren ((15:8). “En na simmige dagen kwam hij weder om haar te nemen, toen week hij af om het aas van de leeuw te bezien en zie: een bijenzwerm was in het lichaam van de leeuw met honing. (15:9) “En hij nam dien in zijn handen en ging voort tot zijnen vader en moeder en gaf hun daarvan en zij aten: doch hij gaf hun niet te kennen, dat hij den honing uit het lichaam van den leeuw gewonnen had”. Herkomst onbekend. Gedeeltelijk gerestaureerd en omgebouwd omstreeks 1850.


Sigarenhouder voor grote sigaar al blazend daarmee de bijen te kalmeren. Omstreeks 1890.

Veluws observatiekastje. 19e eeuw.