De korven van Hubert Moesen

Hubert Moesen was veldwachter in Rosmeer. (België). In de winter van 1924 maakte hij twee bijenkorven, een mannetje en een vrouwtje. In het dorp Rosmeer bewoonde hij een kleine boerderij met enkele koeien, een paard en een bijenstal. 

Naast veldwachter was hij ook orgeldraaier in de dorpskerk. Als de koster het orgel bespeelde moest hij zorgen voor voldoende druk op de windlade door aan een groot wiel te draaien tot de pijl op het orgel “genoeg” aangaf.

De laatste jaren van zijn leven deed hij het wat rustiger aan en ruilde hij zijn paard in voor een lieve ezel.

In 2023 zijn de bijenkorven aan ons geschonken door de dochters van Hubert Moesen, te zien in de 2e foto.