Referendum Hoofdgroenstructuur Amsterdam

Op 6 juni 2024 kunnen we, naast stemmen voor Europa, ook meedoen aan het Referendum Hoofdgroenstructuur (HGS) Amsterdam. De vraagstelling van het referendum luidt: “Bent u vóór of tegen het voorgenomen besluit over de Hoofdgroenstructuur?”

Veel informatie vindt u hier. En natuurlijk op de website van de Gemeente.

Voor onze tuiniers en imkers volgt hieronder een “uittreksel” om in het kort uit te leggen waar het om gaat. Met citaten uit de website.

De Gemeente Amsterdam heeft meerdere visiedocumenten en beleidsplannen die iets zeggen over het groen. Aan omschreven intenties en vergezichten is geen gebrek. Een samenhangende concrete visie met heldere eisen en randvoorwaarden mist echter. In de Groenvisie 2020-2050 worden de idealen geschetst: alle oppervlak wordt groen tenzij er een andere noodzakelijke functie nodig is. De huidige HGS dateert uit 2011. In 2022 heeft het college van B&W een nieuwe versie van de HGS voorgelegd aan de raad om vast te stellen. Nadat er op 19 en 20 januari meer dan 18.500 handtekeningen waren opgehaald is allereerst op 25 januari het inleidend referendumverzoek in de Gemeenteraad unaniem aangenomen. Daarna zijn er meer dan 40 amendementen ingediend op het laatste voorstel HGS, waarover op 26 januari gestemd is.

Wat wilde de coalitie wel op 26 januari?

  • we gaan evalueren over een jaar
  • we gaan verduidelijken
  • we gaan maximaal ‘ons best doen’
  • we gaan natuurgebieden aaneensluitend maken (zonder criteria)
  • dat de Raad zich mag uitspreken over een negatief Technische Adviescommissie. (TAC)
  • dat de TAC negatief mag adviseren (wassen neus, CvB&W hoeft het niet op te volgen)
  • dat tuinparken belangrijk zijn

Wat wilde de coalitie NIET op 26 januari, of te wel; waar stemde de coalitie tegen?

Dit is even studeren, maar voor veel mensen vast niet iets om blij van te worden

Waarom dit artikeltje in de Voorjaarsbrief? De SBA is er niet om een stemadvies te geven. Maar uit het bovenstaande leest u wel waarom er een referendum is. Het dreigt niet goed te gaan met het groen in Amsterdam.

Lees nog veel meer op de website van het referendum of lees het informatieve artikel uit Het Parool en maakt zelf uw keuze.